S Today'sDate365, získat aktuální data rychle. Ať už máte počítač, tablet nebo smartphone, bude aktuální datum ihned objeví.

Datum dnes:

Today'sDate365, prezentace
Today'sDate365, prezentace

Jaký je dnes den? Mnoho lidí se ptá na tuto otázku. Today'sDate365 je den, kalendář, který vám umožní rychle a bezplatně zobrazit aktuální datum.

Datum, defintion

Datum je údaj o době definování jediný den. Gregoriánský kalendář se používá ve většině zemí snížit rok za 12 měsíců, 365 dnů (366 v přestupném roce) a 28, 30 nebo 31 dní v měsíci (29 v přestupném roce).

Datum a IT

V práci na počítači, datum (metadata), se používá pro označení kalendářního dne v gregoriánském kalendáři. Datum ukazuje na den (jako v běžném slova smyslu), ale mohou také obsahovat čas na časové pásmo.

Dnešní datum, psaní

Různé způsoby, jak uvést údaj aktuální datum existovat ve všech zemích: dva nejznámější jsou little endian (dd-mm-rrrr) a big endian (rrrr-mm-dd). 8601 Formát ISO vyžaduje použití číslic trouby za rok a nastavit pořadí jednotlivé prvky, jako je rok, měsíc a den.